เขาค้อ

วันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน บรรยากาศของการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวที่อำเภอ เขาค้อ และ ภูทับเบิก ซึ่งเป็น แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ และมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ได้พากันเดินทางมาท่องเที่ยวสัมผัสสภาพอากาศ

ที่ตอนนี้กำลังหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่นที่อำเภอเขาค้อ ซึ่งนักท่องเที่ยว ต่างก็นิยมเดินทางมาชมความสวยงาม ทั้งสวนดอกไม้ พระธาตุผาซ่อนแก้ว ทุ่งกังหันลม และการได้ชมทะเลหมอก ในตอนเช้า ตามจุดชมวิวต่าง ๆ

ทั้ง บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ เป็นต้น จึงส่งผลให้สภาพการจราจร ที่มีปริมาณรถ อำเภอเขาค้อ มีจำนวนค่อนข้างมาก แต่ก็พอเคลื่อนตัวได้

ขณะที่ ภูทับเบิก อำเภอหล่มเก่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น อยู่ตลอดทั้งปี ก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ที่ได้เดินทางพักผ่อน เพื่อมาสัมผัสกับสภาพอากาศที่มีหนาวเย็น ช่วงนี้กันเป็นจำนวนมาก ขณะที่ดอกซากุระเมืองไทย หรือ ต้นพญาเสือโคร่ง ก็ยังคงออกดอก เบ่งบานบนภูทับเบิก แห่งนี้ ส่วนอุณหภูมิต่ำสุด เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมา ที่ภูทับเบิก ต่ำสุดอยู่ที่ 16 องศาเซลเซียส…

Read More

Camping is a wonderful way to reduce stress and temporarily escape your busy life. The following tips can make your trip more enjoyable.

Camping can be dangerous if you’re prepared or not. Only go camping when you are fully prepared.

It would be horrible to forget something important like your sleeping bag or camp mat.

There may be spiders or bears near you that could pose a threat to your safety. Every camping area has its own potential dangers for the untrained.

TIP! The incredible orange should be on everyone’s camping supply list to keep away bugs and provide something healthy to eat. Once you finish your orange, save the peel.

Duct tape is an imperative item to be included in your inventory while camping. It is nearly as convenient for repairs while you are camping as it is around the house. It is perfect for fixing an air mattress should it get a hole. It can seal a rip in your tent, a sleeping bag, or even the tent. You can also protect your feet before long hikes so that you don’t get blisters. You can also use it to hold on a makeshift bandage.

TIP! Take along pillows that are especially for camping. Don’t bring the pillows you use in your bedroom.

Make sure you have charged flashlights for your trip. It is not uncommon to accidentally switch and turn your flashlight on when digging around in your bag. Keep your flashlight in backwards.This prevents accidental switch nudges so that they will ensure it is ready for use when you need them.

TIP! If you are a novice at camping, don’t stray far from home. You might have gear problems, or you might figure that you want to cut your camping trip short.

Keep one eye on your children when you go camping. Cars abound at campgrounds, and there is always the possibility of little ones getting quickly lost in an unfamiliar forest. It takes just a minute for something can happen; therefore be certain you always give kids the proper supervision.

TIP! Be sure to pack a sufficient amount of the proper foods. Nonperishable food is favorable while you will be camping.

Plan your camping trip. Make sure you have plenty of clean clothes to wear every day.Pack ample clothing items appropriate for your campsite’s climate you will be visiting. Sturdy shoes or hiking boots are essential footwear for any camping trip.

TIP! It’s very important that you bring the proper items on your camping trip. If you forget a few things, your trip may just get ruined.

Pack your things carefully and wisely. Create a checklist of necessary supplies and check things off as they are packed. This is key if you’re camping in some remote region without quick access to first-aid items or other emergency supplies.

TIP! When out in the wilds camping, it is smart to be prepared for just about anything. There is always the potential that something unexpected may happen even with

Read More